Συλλογή κειμένων του ομώνυμου ιατρού-αλχημιστή.

⭐⭐⭐