Έπιασα τον εαυτό μου να λέει πόσο καλύτερο ήταν το πρώτο μπίγκ μπράδερ.

Ναι. Εκεί φτάσαμε.

Κατάντια. Σαπίλα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.