Μου γράφει τύπος στη σελίδα, πως φτάσαμε σε αυτή τη θαλάσσια εκχώρηση, γιατί 200 χρόνια διαπραγματευόμαστε το απόλυτο…

Παιδιά, μην είστε τόσο γκράντε με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας…

Και η άλλη πλευρά είχε τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα και όχι μόνο τα διατήρησε, αλλά και τα αύξησε κατά κάποιες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα…

Μην επαίρεστε για τη χασούρα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.