Επειδή πολλοί προσπαθούν προφανώς να τετραγωνίσουν τον κύκλο και να μηδενίσουν την ξεκάθαρη υποχώρηση στην έκταση της ελληνικής Α.Ο.Ζ.,, αυτή είναι η θαλάσσια περιοχή η οποία θα ανήκε στην Ελλάδα, βάσει της μέσης γραμμής μεταξύ των ακτών των δύο χωρών και η οποία τελικά παραχωρείται οριστικά στην Αίγυπτο, προς υπογραφή της συνθήκης.

Θαρρώ πως η γεωγραφική αυτή προσέγγιση σημαίνει ξεκάθαρα την μειωμένη επήρεια των ελληνικών νήσων, ως προς την τμηματική οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ, έναντι της Αιγύπτου.

Έχουμε μάτια.
Δεν είμαστε τυφλοί.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.