«Το αίμα που χύθηκε δεν ήταν το πιο αγνό.»

Μιραμπώ, 1749-1791.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.