«Ο άνθρωπος μπορεί και μεγαλώνει την Οδό, δε μεγαλώνει η Οδός τον άνθρωπο.»

Κομφούκιος, 551-479 π.Χ..

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.