«Ο πόλεμος είναι δίκαιος για αυτούς για τους οποίους είναι αναγκαίος.»

Τίτος Λίβιος, 59 π.Χ.-17 μ.Χ..

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.