Μετάφραση: Μαρία Γ. Ξάνθου, 2005.

Ρητορική-πολιτική.

⭐⭐⭐⭐