Βασίλειος Π. Τραγέλλης, 1993.

Ιστορία-διπλωματία.

⭐⭐⭐