Αλεξίς ντε Τοκβίλ, 1840.

Πολιτική φιλοσοφία-ιστορία.

⭐⭐⭐⭐⭐