Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, 1929.

Πολεμικό μυθιστόρημα.

⭐⭐⭐