Είναι απίστευτο, αλλά πλέον συζητιέται σοβαρά από τους Δημοκρατικούς, η μείωση κονδυλίων για την Αστυνόμευση, ως και η κατάργησή της (βλέπε Μινεάπολις).

Γιατί πως αλλιώς τα μπλε και μαύρα παιδιά θα λεηλατούν ελεύθερα τη χώρα και θα πειθαναγκάζουν την Πολιτεία προς ακόμη περισσότερη Πρόνοια και κοινωνικό μετασχηματισμό;

Βγάλε το στρατό στους δρόμους! Ντου ιτ!

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.