Χ. Φ. Λάβκραφτ.

Συλλογή μυθιστορημάτων τρόμου.

⭐⭐⭐⭐