Όσβαλντ Σπένγκλερ, 1931.

Κριτική της Προόδου-Τεχνολογίας.

⭐⭐⭐⭐