Αλέξανδρος Δουμάς, 1844.

Ιστορικό μυθιστόρημα.

⭐⭐⭐⭐