Καρτέσιος, 1701 (έκδοση μετά θάνατον).

Φιλοσοφικός διάλογος.

⭐⭐⭐