Πιοτρ Κροπότκιν, 1880.

Κάλεσμα-επαναστατικό φυλλάδιο.

⭐⭐