Μάρκος Αυρήλιος, 180 μ.Χ..

Φιλοσοφία-Ηθική.

⭐⭐⭐⭐