Βολταίρος, 1763.

Πολιτική Φιλοσοφία-θρησκεία-ηθική.

⭐⭐⭐⭐