Γιατροί του Κόσμου: ”ο ιός δε βλέπει σύνορα.”

Απλά σταματά σε αυτά, όταν είναι κλειστά.

Πολυπολιτισμικές μπαφοφιλοσοφίες.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.