Εγώ, περιμένοντας ελληνόφωνο δημοσιοφράγ ή πανελίστα, να μιλήσει περί της συγκάλυψης και των ευθυνών της Λαϊκής Βοθροκρατίας της Κίνας, ως προς την πανδημία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.