Χρήστος Δ. Λάζος, 1996.

Ιστορία-Εξερεύνηση.

⭐⭐⭐⭐