Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, 1980 (μετά θάνατον έκδοση).

Φαντασία.

⭐⭐⭐⭐