Ξενοφών.

Μετάφραση: Π.Ε. Γιαννακόπουλος, 1993.

Ιστοριογραφία.

⭐⭐⭐⭐