Ίσως πρέπει πλέον να αναλογιζόμαστε σοβαρά την πιθανότητα, το βοθροκράτος της Κίνας να απέκρυψε την ύπαρξη της νόσου, όχι επειδή είχε σκοπό το βιολογικό πόλεμο, αλλά επειδή δεν ήθελε να είναι αποκλειστικά ζημιωμένο από τον κορωνοιό, όπως και αν αυτός προέκυψε.

Καθ’ότι όποιος πιστεύει τους αριθμούς που βγαίνουν από την Κίνα, πρέπει σαφέστατα να είναι υπερβολικά αθώος και καθόλου καλός στα μαθηματικά.

Ο εχθρός είναι στην Ανατολή.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.