Πάντως βγάλαμε και θετικά συμπεράσματα από την πανδημία.

Ένα από αυτά είναι πως οι εκ των δεξιών κήρυκες της απολυταρχίας και της δικτατορίας στην Ελλάδα, εκτιμούν δεόντως τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και ελευθερίες.

Συμφωνούμε.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.