Με ξεπερνά πραγματικά, που οι ίδιοι άνθρωποι που μας έλεγαν να μην επέμβει η Πολιτεία προς αντιμετώπιση της επιδημίας, χρησιμοποιούν ως επιχείρημα πλέον κατά της τελευταίας, τις αναθεωρημένες προβλέψεις ως προς τους νεκρούς στις ΗΠΑ.

Καθότι φυσικά, αν στην Αμερική δε θα υπάρξουν 100 ή 200.000 νεκροί, παρά 60.000, τούτο οφείλεται στην ανυπαρξία της κρατικής παρέμβασης και όχι στον επιβαλλόμενο έλεγχο κυκλοφορίας και τη μαζική και στρατιωτικά σχεδόν οργανωμένη παροχή ιατρικής βοήθειας…

Θα ήταν ενδιαφέρον βέβαια να μας εξηγήσουν πόσοι θα ήταν οι νεκροί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αν στηριζόμασταν στην εθελούσια τήρηση αποστάσεων και στο αόρατο μαγικό χέρι της αγοράς.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.