Αναμένω όσους αποδομούσαν συστηματικά την καραντίνα στον πληθυσμό, ως κρατικό παρεμβατισμό, να φωνάξουν τώρα για κρατική αυταρχικότητα και εφόσον απέτυχε πλέον η εθελούσια καραντίνα, λόγω φυσικά και της δικής τους ρητορικής.

Σε 1,2,3…

…αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.