Μου είναι απορίας άξιο πραγματικά, ποια λύση προτάσσουν όσοι αντικρατιστές χλευάζουν και αντιστρατεύονται την κρατική δράση και παρέμβαση προς αντιμετώπιση του κινέζικου ιού.

Πως και γιατί απαξιώνουν συνεχόμενα την καραντίνα;

Είναι αποδεκτή δηλαδή για εκείνους, έστω και η θνητότητα του 1%;

Ποια είναι η λύση σας κύριοι; Να αναλάβει την αντιμετώπιση της κατάστασης η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγορά;
Καιγώ φοβούμαι την κρατική αυταρχικότητα, αλλά δε βρίσκω και σοβαρή εναλλακτική σε αυτήν από πλευράς σας, πόσο μάλιστα σε έναν πληθυσμό, που γράφει τα πάντα στα παλαιά των υποδημάτων του.

Τελικά να τηρούμε την καραντίνα και να μειώσουμε τη μεταδοτικότητά του ή να κάνουμε βόλτες σαν να μην συμβαίνει τίποτα;

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.