Πλούταρχος, Ηθικά.

Μετάφραση: Γεώργιος Ράπτης, 2006.

Δοκίμιο.

⭐⭐⭐⭐⭐