Μα γιατί απορείτε με την ταξική ρητορική των Αριστεριστών ως προς τον κορωνοιο;
Οι άνθρωποι είναι απλά πιστοί και σταθεροί στις παραδόσεις του Σταλινισμού.

Όπως και σήμερα, έτσι και τότε στη χρυσή Σοβιετία, κάθε λιμός, γενοκτονία, πόλεμος, ακόμη και πυρηνικό ατύχημα, οφειλόταν στον Καπιταλισμό και δε θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η ταξική πάλη στον Κόσμο.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.