Αυτή είναι μόνιμα σχεδόν η αναλογία αντιδράσεων σε κάθε δημοσίευση άρθρου του γLifo στο φέισμπουκ για την απώθηση των εισβολέων.

Στο γLifo.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.