Είναι μη δόκιμοι και αδικαιολόγητοι οι χαρακτηρισμοί Πρόσφυγας και Μετανάστης, που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή όσων πολιορκούν τα σύνορα στον Έβρο και μάλιστα με τουρκική κρατική υποστήριξη.


Ούτε έχουν αιτηθεί άσυλο, ούτε γνωρίζουμε τις προθέσεις τους.


Συνεπώς και λογικότατα, μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως εισβολείς.-


Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθούν.