Μπορεί να μου εξηγήσει λογικά κάποιος, πως αποκαλείται Πρόσφυγας κάποιος, που βρίσκεται σε ειρηνική χώρα (Τουρκία), στην οποία κυκλοφορεί ελεύθερα και φανερά και ο οποίος είναι εμφανώς καλοζωισμένος, ασφαλής και υγιής;

Ένας βρε παιδιά. Ψάχνω το φως αλλά δεν το βρίσκω.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.