Η απόπειρα παράδοσης οπλισμού της εθνοφυλακής σε τι ακριβώς αποσκοπεί;
Σε διαμαρτυρία κατά του ελληνικού κράτους, μέσω της αδυναμίας αντίστασης στο τουρκικό;

Νομίζω πως αρχίζει και χάνεται η μπάλα από μερικούς.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.