«Το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα της εποχής μας, είναι πως πολιτικοποιούνται κυρίαρχα εκείνοι που δεν παράγουν πλούτο και μάλιστα χρησιμοποιώντας τον πλούτο που παράγουν άλλοι.»

TAXO PARI.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.