Η λύση των Αριστερών και των Φιλελέδων για το Δημογραφικό πρόβλημα συμπυκνώνεται ουσιαστικά στα εξής:

Επειδή οι Έλληνες λιγοστεύουν, θα φέρουμε εκατομμύρια αλλογενείς, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να γίνουν ακόμη λιγότεροι ποσοτικά με βάση τη νέα δημογραφία του Πληθυσμού.
Και για να μη φωνάζετε και πολύ, μηδενίζουμε την κοινή καταγωγή ως συστατικό του Έθνους και την αντικαθιστούμε με καρφώματα στο Εν Μπι Έι.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.