Κακώς εκπλήσσεστε από την αδιαφορία Αριστεριστών ως προς την κακοποίηση παιδιών από επενδυτές.

Ξεχνάτε φαίνεται πως οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν σθεναρά την εκμάθηση της πρωκτικής συνουσίας στα σχολεία, την αλλαγή φύλου κατά βούληση των ανηλίκων και την κανονικοποίηση της επαφής αυτών με ενήλικες.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.