Να κάνουμε ότι σεξ θέλουμε (στρέιτ, αμφί. γκέι κτλ), με όποιον/όποια/ότι θέλουμε (φύλο, ηλικία, είδος αδιάφορα και ίδια όλα), χωρίς το φόρτο παιδιών (εκτρώσεις), αλλά και χωρίς το φόβο δημογραφικής κατάρρευσης (γεννήσεις επενδυτών).

Αυτή είναι η ουσία της ρητορικής των Δικαιωματιστών αντιπάλων μας.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.