Το δικό μου ερασιτεχνικό σήμα για τα 200 χρόνια.

Γαλοπούλα καλή μόνο ψητή.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.