«Η πρωταρχική επανάσταση του καθενός στο μαζοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι η σταθερή και επίμονη διαφορετικότητα από τη φανερή πλειοψηφία.»

TAXO PARI.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.