Αν είναι πρόσφυγες, άνθρωποι δηλαδή κινδυνεύοντες από θάνατο στους οποίους δώσαμε καταφύγιο και ασφάλεια, είναι ακραία αχάριστοι και πρέπει να ανακληθεί η ασυλία τους.

Αν από την άλλη είναι λαθρομετανάστες, με τη δράση τους καθίστανται στασιαστές και ουσιαστικά εχθρικοί άτακτοι και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Στρατό.

Αν ήμαστε στον πραγματικό κόσμο και όχι στην κλόουν ονειροσφαίρα που ζούμε τώρα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.