Δεν αποτελεί αντεπιχείρημα σε κάτι δεδομένα θετικό, όπως η απόσχιση ενός κράτους από διεθνιστικές ενώσεις, η διεθνιστική κατάσταση αυτού και λόγω ακριβώς της συμμετοχής του σε αυτές.

Δεν αποτελεί δηλαδή σοβαρό αντεπιχείρημα στην έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, η πολυπολιτισμικότητα της βρετανικής κοινωνίας, που εν πολλοίς οφείλεται στη συμμετοχή της στον οργανισμό και στο πνεύμα της Ένωσης.

Δε χρειάζεται να μηδενίζουμε τα πάντα επειδή δεν ανταποκρίνονται στα δικά μας οράματα άμεσης επίτευξης εθνικιστικών παραδείσων.
Ας δεχόμαστε και ας επικροτούμε κάθε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.