Επιτυχία ενός κράτους δεν είναι η αυτόβουλη και ατιμώρητη αποχώρηση εχθρού που εισέβαλε στην επικράτεια του.

Επιτυχία ενός κράτους δεν είναι καν η μη εισβολή εχθρού στην επικράτεια του, παρά αυτονόητη κανονικότητα και σκοπός ύπαρξης του.

Επιτυχία ενός κράτους είναι να εισβάλλει εκείνο ατιμώρητα σε εχθρική επικράτεια και να την αφήσει όταν το επιθυμήσει εκείνο.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.