Το τραγικό δεν είναι πως η Κυβέρνηση ταπεινώνεται μπροστά σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Φιλελεύθερη είναι άλλωστε, με υλιστικά μέτρα και κίνητρα θα λειτουργεί.
Το τραγικό είναι πως το Ελληνικό Κράτος έχει φθάσει σε τέτοια επίπεδα απαξίωσης, ώστε η Κυβέρνηση του παζαρεύει νομοσχέδια χάριν ποδοσφαιρικών ομάδων, πως αποφυγή αποσχιστικών τάσεων.
Και σε αυτή την τραγικότητα έχει προφανώς συμβάλλει και το κυβερνόν κόμμα, στο βαθμό που του αναλογεί βάσει των χρόνων που έχει κυβερνήσει στη Μεταπολίτευση.

Κατάπτωση. Για ανακαίνιση, αν όχι για ανακατασκευή.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.