Όποιος πηγαίνει σε πορείες προκειμένου να φωτογραφίζει διαδηλωτές και να τους στοχοποιεί δια δημοσίευσης της εικόνας τους στο διαδίκτυο και του αυθαίρετου χαρακτηρισμού τους ως ”φασιστών”, ”ναζί” κ.ο.κ., προφανώς πηγαίνει με ευθύνη δική του σε αυτές και κακώς κλαίγεται αν εντοπιστεί και προπηλακιστεί.

Ως προς τα υπόλοιπα το λόγο έχει η Αστυνομία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.