Οι επισκέψεις στο Λευκό Οίκο ηγετίσκων μικρότερων βασσάλων των ΗΠΑ , κατά βάση αφορούν την επίδοση υποτέλειας ή την επικοινωνιακή πριμοδότηση.

Πρόκειται δηλαδή συνήθως για απλή παραχώρηση μιντιακού χρόνου με τον εκάστοτε Πρόεδρο των ΗΠΑ, προς αναβάθμιση της εικόνας του αντίστοιχου εθνικού ηγέτη στη χώρα του.

Το αν δε μία επίσκεψη έχει παραπάνω αξία και ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ από το συνηθισμένο, αποτυπώνεται σαφέστατα και στο χρόνο που συζητά ο επισκέπτης με τον Πρόεδρο οφ αιρ.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.