Ένας σημαντικός λόγος για το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί και δρα τόσο αποφασιστικά στη διένεξη με το Ιράν, είναι το γεγονός πως πλέον οι ΗΠΑ είναι ενεργειακά αυτόνομες και συνεπώς δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις αυξομοιώσεις της παγκόσμιας ροής του μαύρου χρυσού και ειδικότερα του ιρανικού.
Ενεργειακή αυτονομία, την οποία βέβαια επιδιώκει συνεχόμενα από τότε που εξελέγη.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.