Το μόνο εύκολο για τον οποιονδήποτε, είναι να λέγει στον άλλον, αυτό που θέλει να ακούσει.
Το δύσκολο της υπόθεσης είναι να του λέγει και αν του εξηγεί εκείνο που δεν του αρέσει, αλλά μπορεί και να του φανεί χρήσιμο και διαφωτιστικό.
Να χαίρεστε όταν διαφωνείτε έστω σε κάποια πράγματα με τους σχολιαστές και δημιουργούς που σας αρέσουν.
Η απόλυτη συμφωνία θα έπρεπε να σας απωθεί.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.