Οι συμμαχίες δυνάμεων προκειμένου να είναι λειτουργικές, θα πρέπει φυσικά να είναι ισότιμες και αμφίδρομες ως προς τις υποχρεώσεις και την ανταπόδοση.
Προκειμένου δηλαδή π.χ. το Ισραήλ να βοηθήσει στρατιωτικά την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, θα πρέπει αντίστοιχα και η Ελλάς να είναι πρόθυμη να βοηθήσει και να υποστηρίξει αναλογικά το Ισραήλ στις δικές του διενέξεις.
Θα μου πείτε πως αυτό δεν είναι απόλυτο και πως εξαρτάται εν πολλοίς και από τις στρατηγικές ισορροπίες και τα ευκαιριακά συμφέροντα κάθε δύναμης. Δε διαφωνώ. Δε μπορεί όμως κανείς να διαφωνήσει με την ανάγκη έμπρακτης αλληλουποστήριξης για την εμβάθυνση σχέσεων και δη στρατιωτικών.
Καλός λοιπόν ο κοινός αγωγός αερίου, αλλά μην ελπίζουμε σε υπεράσπιση του ελληνικού τμήματος από το Ισραήλ, αν δεν είμαστε πρόθυμοι να υπερασπιστούμε και το ισραηλινό τμήμα του.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.